Vergoedingen & Werkwijze

Vergoedingen voor begeleiding en behandeling 
Gezin op weg  heeft een overeenkomst (contract) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Dit betekent dat de behandeling/begeleiding binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed door de gemeente aan Gezin op weg (Jeugdwet). Hiervoor is er wel een verwijzing vanuit het CJG, een huisarts, jeugdarts of medisch specialist op naam van jouw kind (de POP-poli kan ook verwijzen) noodzakelijk.

Voor begeleiding tijdens de zwangerschap is er geen vergoeding mogelijk vanuit de gemeente, wel biedt Gezin op weg  twee kosteloze consulten aan. Het eerste consult bestaat uit de kennismaking & intake en het tweede consult kan gaan over  dat waar jij/jullie vragen over hebt/hebben.

Tarieven
Het is ook mogelijk om zonder vergoeding gebruik te maken van het aanbod van Gezin op weg, dan gelden de volgende tarieven:
– Intake begeleiding/behandeling: kosteloos
– Vervolgconsulten: 85,- euro per consult

Wachttijden
Er zijn geen wachttijden. Na aanmelding plannen we zsm, uiterlijk binnen drie weken een intake en indien het aanbod passend is, volgt aansluitend de behandeling of begeleiding.

Werkwijze
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en bespreken wij de hulpvraag. We formuleren gezamenlijk doelen en maken samen een inschatting van wat er nodig is. Tussentijds evalueren wij de gezamenlijke doelen en wat nog nodig is. Tijdens het laatste consult evalueren we de behandeling of begeleiding en kijken we samen of de doelen behaald zijn.

Verhindering
Wil je bij verhindering ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten, dan kunnen wij nog iemand anders inplannen.

Klachten
Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan horen we dit graag van jou om het zo samen op te lossen. Wil je meer weten over de omgang met klachten en de klachtenregeling klik dan hier.