Vergoedingen & Werkwijze

Vergoeding voor begeleiding en behandeling Ouder-Baby & Ouder-Kind
Gezin op weg  heeft een overeenkomst (contract) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Dit betekent dat de behandeling/begeleiding binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed (Jeugdwet) mits er een verwijzing is vanuit het CJG, een huisarts, jeugdarts of medisch specialist op naam van jouw kind (POP-poli kan ook verwijzen).

Begeleiding tijdens de zwangerschap
Voor begeleiding tijdens de zwangerschap kun je gebruikmaken van één à twee kosteloze consulten waarbij er alle tijd is voor jouw verhaal en vragen. Hiermee ben je vaak al voldoende verder geholpen en wanneer je na de geboorte van je baby ook begeleiding wilt, is een consult een mooie gelegenheid om alvast kennis te maken.

Tarieven
Het is mogelijk om zonder vergoeding gebruik te maken van het aanbod van Gezin op weg, dan gelden de volgende tarieven:
– Intake Begeleiding Ouder-Baby of Ouder-Kind: kosteloos
– Twee consulten tijdens de zwangerschap: kosteloos
– Vervolgconsulten: 85,- euro per consult

Wachttijden
Er zijn geen wachttijden. Na aanmelding plannen we direct  een intake/eerste consult in en indien het aanbod passend is, volgt aansluitend de behandeling/begeleiding.

Werkwijze
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en bespreken wij de hulpvraag. We formuleren gezamenlijk doelen en maken samen een inschatting van wat er nodig is. Tussentijds evalueren wij de gezamenlijke doelen en wat nog nodig is. Tijdens het laatste consult evalueren we de behandeling of begeleiding en kijken we samen of de doelen behaald zijn.

Verhindering
Wil je bij verhindering ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten, dan kunnen wij nog iemand anders inplannen.

Klachten
Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan horen we dit graag van jou om het zo samen op te lossen. Wil je meer weten over de omgang met klachten en de klachtenregeling klik dan hier.