Behandeling Ouder-Baby

De komst van jullie baby…

De komst van jullie baby is het begin van een pittige periode voor het gezin. Als kersverse moeder ben je, mede door hormonen en het herstellen van de bevalling, heel gevoelig voor alles om je heen. Ouders hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe rol als ouder en hebben minder tijd voor elkaar.
Het kan zijn dat je geen roze wolk ervaart. Ook spelen er in deze periode vaak gevoelens van onzekerheid. Je kan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je niet weet wat je baby nodig heeft of wil, of het gevoel hebben dat je je baby niet (goed) kan troosten. Het kan ook zijn dat je geen fijne start hebt kunnen maken met jullie kindje. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nare bevalling, complicaties bij jou of je baby, een vroeggeboorte of doordat jullie baby veel huilt. Soms komen de muren op je af en kan je het gevoel hebben geen ruimte en tijd meer te hebben voor jezelf.
Gezin op weg kan jou dan helpen om op een ontspannen manier om te gaan met de uitdagingen van het ouderschap. Ook helpt Gezin op weg jullie om je baby goed te leren kennen. Zo worden jullie op weg geholpen om een goede band met jullie baby op te bouwen en samen (meer) te genieten van deze bijzondere tijd.

Ouder-kind behandeling

Gezin op weg biedt na de geboorte van je baby behandeling bij jou thuis (of bij mij op de praktijk). We starten met een kennismaking en een intake, wanneer het klikt en de hulpvraag past bij Gezin op weg wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Hierin staan onder andere jouw of jullie hulpvragen, de doelen en een schatting van de duur en frequentie van de behandelcontacten, dit kan uiteraard tussentijds worden bijgesteld. Tijdens de behandeling zelf gaan we met elkaar in gesprek over jezelf, je baby en het ouderschap, maar we gaan ook concreet aan de slag. Kijken naar je baby, de signalen van je baby herkennen en je baby kunnen reguleren (kalmeren) zijn belangrijke onderwerpen binnen de behandeling. We evalueren met regelmaat kort en passen de behandeling (frequentie of inhoud) aan. Bij afsluiting houden we een eindevaluatie.

De behandeling wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Meer informatie over vergoedingen vind je hier