Begeleiding & Behandeling Ouder-Baby

De komst van jullie baby…

De komst van jullie baby is het begin van een pittige periode voor het gezin. Als kersverse moeder ben je, mede door hormonen en het herstellen van de bevalling, heel gevoelig voor alles om je heen. Ouders hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe rol als ouder en hebben minder tijd voor elkaar.
Het kan zijn dat je geen roze wolk ervaart. Ook spelen er in deze periode vaak gevoelens van onzekerheid. Je kan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je niet weet wat je baby nodig heeft of wil, of het gevoel hebben dat je je baby niet (goed) kan troosten. Het kan ook zijn dat je geen fijne start hebt kunnen maken met jullie kindje. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nare bevalling, complicaties bij jou of je baby, een vroeggeboorte of doordat jullie baby veel huilt. Soms komen de muren op je af en kan je het gevoel hebben geen ruimte en tijd meer te hebben voor jezelf.
Gezin op weg kan jou dan helpen om op een ontspannen manier om te gaan met de uitdagingen van het ouderschap. Ook helpt Gezin op weg jullie om je baby goed te leren kennen. Zo worden jullie op weg geholpen om een goede band met jullie baby op te bouwen en samen (meer) te genieten van deze bijzondere tijd. Gezin op weg ondersteunt middels:

Individuele begeleiding of behandeling

Gezin op weg biedt na de geboorte van je baby begeleiding of behandeling bij jou thuis. Er is tijd en aandacht voor al jouw vragen en gevoelens rondom de bevalling, het ouderschap en je baby. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het gedrag van jouw baby en de signalen die je baby afgeeft. Het geeft jou zelfvertrouwen wanneer je jouw baby begrijpt en helpt je om de speciale band (de veilige hechtingsrelatie) tussen jou en je baby op te bouwen. Het aantal consulten en de frequentie van de begeleiding staan niet vast, we kijken samen wat nodig is.

Groepsbegeleiding of behandeling

Gezin op weg biedt ook begeleiding of behandeling in een groep. Het is fijn om te merken dat andere ouders tegen dezelfde zaken aanlopen en om dit samen te bespreken. We starten altijd met een open gedeelte en daarna komen er verschillende thema’s aan bod. Voorbeelden van thema’s zijn ‘het vinden van balans in het zorgen voor je baby en tijd voor jezelf, leren loslaten, onrust en huilen bij baby’s, spelen met baby’s en peuters en het bieden van veiligheid en vertrouwen aan je kindje.  Vraag naar de mogelijkheden.

Zowel de individuele- als de groepsbegeleiding worden volledig vergoed vanuit de Jeugdwet. Meer informatie over vergoedingen vind je hier