Behandeling Ouder-Kind

Regelmatig komen er binnen het gezin nieuwe uitdagingen (opvoedkundige vragen, moeilijkheden of veranderingen binnen het gezin) op jullie pad. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met slapen, eten of zindelijkheid. Ook kan het zijn dat je het zelf lastig vindt om van het zorgen voor je jonge kind, over te gaan op het opvoeden. Hoe ga je om met regels en grenzen en hoe bied je structuur? Verwen ik mijn kind niet te veel? Hoe ga je om met het pittige karakter van jouw kind? Hoe ga je om met driftbuien of boosheid? Hoe verdeel je jouw aandacht tussen je oudste en je (aanstaande) baby?
Wanneer je bij de uitdagingen of problemen binnen jullie gezin advies en begeleiding kunt gebruiken, staat Gezin op weg voor je klaar om jouw gezin weer verder op weg te helpen middels:

Ouder-kind behandeling
Gezin op weg biedt behandeling voor jou en je dreumes, peuter of jonge kleuter bij jou thuis en/of bij mij op de praktijk. We starten met een kennismaking en intake, en wanneer het klikt en de hulpvraag past bij Gezin op weg wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Hierin staan onder andere jouw of jullie hulpvragen, de doelen en een schatting van de duur en frequentie van de behandelcontacten, dit kan uiteraard tussentijds worden bijgesteld.
Tijdens de behandeling gaan we met elkaar in gesprek over jouwzelf als ouder (wat je ook terug brengt naar je eigen jeugd), jouw kind en het ouderschap, maar we gaan ook concreet aan de slag. Naast de intake is er ook altijd een spelobservatie. Deze observatie geeft informatie over de relatie tussen jouw en je kind en geeft ook aanknopingspunten voor de behandeling. We evalueren met regelmaat kort en passen de behandeling (frequentie of inhoud) hierop aan. Bij afsluiting houden we een eindevaluatie.

De begeleiding of behandeling vindt plaats in de thuissituatie en/of bij Gezin op weg, afhankelijk van de vraag en situatie.

De begeleiding of behandeling wordt volledig vergoed vanuit de Jeugdwet. Meer informatie over de werkwijze en vergoedingen vind je hier