Vergoedingen & Werkwijze

Vergoedingen voor hulp
Gezin op weg  heeft een overeenkomst (contract) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en Zutphen. Dit betekent dat de hulp van Gezin op weg binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed door de gemeente (Jeugdwet). Hiervoor is er wel een verwijzing nodig. Bij voorkeur vanuit het CJG, maar ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist (POP-poli) mag verwijzen.

Wachttijden
We streven ernaar om de wachttijden kort te houden. Na aanmelding nemen we binnen vijf werkdagen contact op om een kennismakings- en intakegesprek te plannen, vervolgens vindt dit ongeveer 2-4 weken na de aanmelding plaats. Indien Gezin op weg hulp kan bieden, volgt aansluitend de behandeling (zonder nieuwe wachttijden). Rondom de zomer- en kerstvakantie kan dit iets langer duren.

Werkwijze

Intake
De intakefase bestaat uit één of twee gesprekken een spelobservatie. Op basis hiervan komen we tot een advies aan ouders voor het vervolg. In overleg met ouders kiezen we de focus van de ouder-kind behandeling en formuleren we samen de behandeldoelen.

Behandeling
De behandeling is op maat en bestaat uit gesprekken over het ouderschap (holding en containment, regulatie en co-regulatie, verminderen stress en mentaliseren) in combinatie met het praktisch werken aan de ouder-kind relatie middels spel en spelobservaties (evt met behulp van videobeelden).

Evaluatie
Tussentijds evalueren wij de behandeldoelen en stellen we deze bij waar nodig. Tijdens het laatste consult evalueren we de behandeling, kijken we samen of de doelen behaald zijn en of er nog wat nodig is voor uw gezin.

Plaats van de behandeling
De behandeling kan bij Gezin op weg plaatsvinden of bij u thuis. Dit is altijd in overleg met de hulpverlener en afhankelijk van de mogelijkheden en wat voor het gezin het beste werkt. Wanneer er een jonge baby in het gezin is, komen we meestal bij het gezin thuis en ouders met jonge kinderen tussen de 1 en 4 jaar zien we vooral op de praktijk van Gezin op weg in Apeldoorn.

Verhindering
Wil je bij verhindering ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten, dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Bij een Coronabesmetting graag afbellen, we kijken dan wel naar de mogelijkheid om de afspraak digitaal door te laten gaan of wij maken een nieuwe afspraak.

Klachten
Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan horen we dit graag van jou om het zo samen op te lossen. Wil je meer weten over de omgang met klachten en de klachtenregeling klik dan hier.

Tekst bijgewerkt op 11-04-2022