Vergoedingen & Werkwijze

Vergoedingen voor begeleiding en behandeling 
Gezin op weg  heeft een overeenkomst (contract) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Dit betekent dat de behandeling/begeleiding binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed door de gemeente aan Gezin op weg (Jeugdwet). Hiervoor is er wel een verwijzing vanuit het CJG, een huisarts, jeugdarts of medisch specialist op naam van jouw kind (de POP-poli kan ook verwijzen) noodzakelijk.

Het eerste consult waarin de intake en kennismaking plaats vindt is altijd kosteloos. Voor individuele begeleiding tijdens de zwangerschap is er echter geen vergoeding mogelijk vanuit de gemeente. Om deze reden biedt Gezin op weg naast de kennismaking & intake nog een tweede consult kosteloos aan.

Tarieven
Het is ook mogelijk om zonder vergoeding gebruik te maken van het aanbod van Gezin op weg, dan gelden de volgende tarieven:
– Intake begeleiding/behandeling: kosteloos
– Vervolgconsulten: 90,- euro per consult

Wachttijden
Er is momenteel geen wachttijd.  Na aanmelding nemen we binnen enkele werkdagen contact op om een intake te plannen. Indien het aanbod passend is, volgt aansluitend de behandeling of begeleiding.

Werkwijze
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en bespreken wij de hulpvraag. We formuleren gezamenlijk doelen en maken samen een inschatting van wat er nodig is. Tussentijds evalueren wij de gezamenlijke doelen en wat nog nodig is. Tijdens het laatste consult evalueren we de behandeling of begeleiding en kijken we samen of de doelen behaald zijn.

Verhindering
Wil je bij verhindering ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten, dan kunnen wij nog iemand anders inplannen.

Klachten
Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan horen we dit graag van jou om het zo samen op te lossen. Wil je meer weten over de omgang met klachten en de klachtenregeling klik dan hier.