Visie

Gezin op weg werkt vanuit de IMH-visie, waarbij de relatie tussen ouder en kind centraal staat. Hierbij ervaren ouders plezier in het contact met hun kind of kinderen, zijn ouders zelfverzekerd in hun ouderrol en hebben zij een goede relatie met hun kind of kinderen. Ouders en kinderen zijn met elkaar in verbinding. Hierdoor krijgen kinderen een stevige basis om zich optimaal te kunnen ontwikkelen naar evenwichtige volwassenen.

De missie van Gezin op weg is het weer op weg helpen van gezinnen, wanneer er problemen zijn bij het jonge kind en/of bij de ouder(s). Hierbij kun je denken aan onrust, veel huilen, niet slapen en emotionele problemen bij het jonge kind en/of stress, oververmoeidheid, uitputting of psychische problemen bij de ouder, waardoor het niet lekker loopt in het gezin.

Daarbij gaat Gezin op weg uit van de volgende kernwaarden:

Ieder mens is uniek
Binnen Gezin op weg gaan we uit  van het unieke van ieder mens, ieder kind en ieder gezin. We gaan niet uit van gemiddelden of de ‘norm’, maar juist uit van het feit dat iedereen anders is en voor elk gezinslid weer iets anders goed werkt. Wij begeleiden ouders hoe zij binnen het gezin kunnen toepassen wat zij belangrijk vinden en daarbij helpen wij rekening te houden met de behoeften van alle gezinsleden.

Vertrouwen en begrip
Voor een goede ouder-kind relatie is het van belang dat kinderen vertrouwen hebben in hun ouders en ouders het vertrouwen geven aan de kinderen. Om elkaar te vertrouwen en vertrouwen te kunnen geven, is het ook belangrijk dat gezinsleden elkaar goed begrijpen. Dit begrijpen van elkaar begint bij het goed kijken naar de baby, welke signalen geeft de baby af en wat betekenen deze.
Ook bij oudere kinderen is het belangrijk om te kijken naar dat wat er achter bepaald gedrag zit. Als je begrijpt waarom je kind bepaalde dingen doet, is het gemakkelijker om op een andere manier te reageren en zo uit de negatieve spiraal te komen. Voor de samenwerking tussen ouder en de behandelaar is het begrijpen van elkaar en het vertrouwen in elkaar ook een belangrijk ingrediënt.

Opbouwend en vanuit dat wat goed gaat
Mensen hebben vaak de neiging om te onthouden wat niet zo goed gaat of is gegaan. Door meer aandacht op het positieve, op dat wat goed gaat te richten, komen we vaak samen tot nieuwe ideeën en oplossingen voor jullie gezin. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor dat wat goed gaat. Vanuit dat wat goed gaat, of vanuit dat wat voor jouw gezin werkt kun je verder.

Behandeling in de eigen omgeving
Gezin op weg heeft een praktijkruimte, maar komt ook bij jou thuis, zo maken we met elkaar kennis in de omgeving die het meest veilig voelt. Voor jonge baby’s is dit meestal bij ouders thuis en bij jonge kinderen soms bij ouders thuis en soms op de praktijk.

Gebruikmaken van de mogelijkheden
Gezin op weg houdt rekening met de mogelijkheden van het gezin en probeert deze mogelijkheden goed te benutten. Daarnaast maken we tijdens de behandeling gebruik van bewezen effectieve interventies, spelobservaties en diverse gesprekstechnieken. Ook zijn wij bekend met de vriendelijke methode ‘Happiest baby’ voor huilbaby’s en kan ik ouders hierin begeleiden.

Gelijkwaardigheid
Binnen Gezin op weg werkt de behandelaar vanuit gelijkwaardigheid met de ouders. We gaan ervan uit dat de ouder(s) deskundig is wat betreft het eigen kind of de kinderen. Ook is de gelijkwaardigheid te merken aan de manier waarop we elkaar aanspreken en met elkaar communiceren. Gelijkwaardigheid is voor mij ook elkaar bij de voornaam te noemen en je en jij te zeggen.

Communicatie & Privacy
Tot slot vindt Gezin op weg heldere communicatie met het gezin belangrijk. We bespreken voorafgaand aan de behandeling de verwachtingen die we van elkaar hebben en zetten dit in een behandelplan, dit evalueren we tijdens de consulten en bij afsluiting. Als er iets niet naar wens is, of wanneer u niet tevreden bent horen wij dit ook graag terug, zodat we in overleg kunnen zoeken naar een oplossing. De regeling rondom klachten vind je hier en de manier waarop wij omgaan met privacy hier.