Over mij


Mijn naam is Annemiek Baak-Wilbrink en na ruim 12 jaar ervaring  binnen twee grote GGZ instellingen heb ik januari 2019 mijn eigen praktijk ‘Gezin op weg’ opgericht. De praktijk richt zich op de behandeling en begeleiding van (aanstaande) ouders  en jonge kinderen. Waarbij het bevorderen van het zelfvertrouwen in de ouderrol, een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij het kind (veilige hechtingsrelatie) en een goede band tussen ouder en kind centraal staan.

Gezin op weg  richt zich specifiek op de behandeling en begeleiding van gezinnen met jonge kinderen van -9 maanden tot ongeveer 5 jaar. Gezin op weg biedt hiermee specifieke hulp in de belangrijke periode ‘de eerste 1000 dagen van het kind’ waarbij de basis wordt gelegd voor de mentale en fysieke gezondheid in het latere leven. Met een goede start bied je jouw kind de beste kansen voor de toekomst.

Belangrijk tijdens de behandeling of begeleiding vind ik laagdrempeligheid, betrokkenheid en positiviteit. Ik probeer met ouders mee te denken en hen te helpen om ‘de weg’ (weer) te vinden of om een ‘nieuwe weg’ te vinden’. Hierbij sta ik naast de ouder(s) en houd ik rekening met de specifieke behoeften van de baby of het kind, maar ook de ouders.

In 2006 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht met als hoofdrichting de vroege kinderjaren en gezinsondersteuning. Het ondersteunen en begeleiden van gezinnen met ouders met psychische kwetsbaarheden of problematiek is tevens het onderwerp waarop ik mij gespecialiseerd heb binnen de GGZ. Daarbij heb ik diverse opleidingen gedaan en trainingen gevolgd met betrekking tot (mentaliserende) ouderbegeleiding, het observeren van ouder-kind interacties en video-interactie begeleiding (ouder-baby interventie). Naast expertise op het gebied van jonge gezinnen, heb ik veel ervaring met het begeleiden van groepen en het geven van groepstraining voor zowel kinderen als ouders. Daarnaast heb ik ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met psychische problematiek en ouderbegeleiding binnen de jeugd GGZ.

Uiteraard vind ik het belangrijk om te blijven leren en zo ook kwalitatief goede behandelingen te blijven bieden. Dit doe ik middels intervisie, supervisie en het regelmatig volgen van (bij)scholing op het gebied van de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen, regulatieproblematiek bij jonge kinderen en de ouder-kind relatie. In september 2020 ben ik bij de RINO-groep gestart met de opleiding Infant Mental Health, om zo nog meer kennis op te doen met betrekking tot de ouder-kind relatie.

Naast orthopedagoog ben ik zelf ook moeder van twee kinderen en weet ik ook vanuit mijn ervaring hoe leuk, uitdagend en soms ook ingewikkeld het ouderschap kan zijn. Deze persoonlijke ervaring helpt mij, naast mijn kennis en ervaring, om gezinnen (weer) op weg te helpen. Dit is voor elk gezin een eigen en unieke weg die past bij zowel het kind of kinderen, als de ouders.

Als zelfstandig Orthopedagoog ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO), platformlid van Stichting de Geboortenis en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).